TỪ KHOÁ: Xe đi Núi Thành

Xe Đà Nẵng đi Tam Kỳ, Chu Lai

Xe Da Nang di Tam Ky

Thuê xe Đà Nẵng đi sân bay Chu Lai hoặc Tam Kỳ, Núi Thành. Xe đón tại khách sạn, nhà riêng tại Đà Nẵng đi sân bay Chu Lai hoặc Tam Kỳ, Núi Thành. Giá xe 4 chổ từ 650.000 vnđ. Giá xe rẻ hơn Taxi và Grab đến 40%.

Xe Hội An đi Tam Kỳ, Chu Lai

Xe Hoi An di Tam Ky

Thuê xe Hội An đi sân bay Chu Lai hoặc Tam Kỳ, Núi Thành. Xe đón tại khách sạn, nhà riêng tại Hội An đi sân bay Chu Lai hoặc Tam Kỳ, Núi Thành. Giá xe 4 chổ từ 450.000 vnđ. Giá xe rẻ hơn Taxi và Grab đến 40%.